Zjazd Delegatów AWFP

2010-12-08
W dniach od 29 listopada do 6 grudnia, odbyły się obrady Zgromadzenia Delegatów AWFP oraz Komisji Statutowej.

Wybrano nowy Zarząd AWFP:
Prezes: Conrad von Bielendorf.
Członkowie Zarządu: Wiktor Marecki (Zastępca Prezesa), Piotr de Burg von Baden.
Decyzją Prezesa AWFP, nowym selekcjonerem reprezentacji Austro-Węgier został Wiktor Marecki.

Decyzją Zgromadzenia Delegatów, przyjęto nowy Statut Federacji:

Statut Austro-Węgierskiej Federacji Piłkarskiej

Art. 1.
Austro-Węgierska Federacja Piłkarska zwana dalej „Federacją” lub w skrócie „AWFP” jest organizacją stowarzyszeniową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Art. 2.
Federacja działa na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej, a jej siedzibą jest miasto stołeczne Wiedeń.

Art. 3.
AWFP posiada logo, wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne. Barwami Federacji są kolory: żółty i czarny.

Art. 4.
AWFP działa na podstawie przepisów statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz obowiązującego prawa Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 5.
AWFP jest federacją sportową, neutralną pod względem religijnym, etnicznym i rasowym.
Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób w związku z organizacją lub uprawianiem sportu piłki nożnej ze względów na pochodzenie społeczne, płeć, język, religię, przekonania polityczne lub innego powodu jest wyraźnie zabroniona pod groźbą zastosowania sankcji dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wykluczenia z Federacji.

Art. 6.
Celem AWFP jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w Monarchii Austro-Węgierskiej oraz podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa.

Art. 8.
AWFP zrzesza menadżerów klubów piłkarskich mających siedzibę na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej. W skład Federacji mogą również wejść menadżerowie z klubów zarejestrowanych w innych mikronacjach, o ile tylko wyrażą taką wolę. Członkiem Federacji jest również trener kadry narodowej Austro-Węgier.

Art. 9.
Drużyny skupione w AWFP mają prawo brać udział w rozgrywkach dowolnej wirtualnej ligi piłkarskiej.

Art. 10.
Najwyższą władzą AWFP jest Zgromadzenie Delegatów. W okresie między jego zebraniami władzę w Federacji sprawuje Zarząd AWFP.
– Kadencja władz AWFP trwa 3 miesiące, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
– Delegaci na Zgromadzenie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Zgromadzenia Delegatów.
– Członkami władz AWFP mogą być tylko mieszkańcy Austro-Węgier

Art. 11.
Kompetencje Zgromadzenia Delegatów.
Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów należy:
– uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
– uchwalanie programu działania Federacji i zaleceń dla Zarządu AWFP,
– wybór Prezesa i członków Zarządu,
– zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Federacji,
– zatwierdzanie i zmienianie Regulaminu Zarządu AWFP,
– podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawach przyjęcia na członka, zawieszenia lub wykluczenia z Federacji,
– rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków AWFP.
– Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom fizycznym – na wniosek Zarządu AWFP – tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej w Monarchii Austro-Węgierskiej.
Prezes Honorowy AWFP może uczestniczyć w posiedzeniach władz Federacji i reprezentować go na zewnątrz.

Art. 12.
Skład Zarządu:
a) Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Zgromadzenie Delegatów.
b) W skład Zarządu AWFP wchodzą wybrani w odrębnych głosowaniach:
– Prezes Zarządu AWFP
– 2 członków Zarządu AWFP

Art. 13.
Kompetencje Zarządu:
a) Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
– rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji,
– powoływanie selekcjonera reprezentacji narodowej,
– wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej
– zwoływanie zebrań Zarządu oraz przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom,
– składanie władzom Federacji informacji o stanie AWFP i podejmowanych na bieżąco decyzjach,
b) Do kompetencji Zarządu należy:
– realizowanie programu i zaleceń przyjętych w Uchwałach Zgromadzenia Delegatów,
– zwoływanie Zgromadzenia Delegatów,
– tworzenie nowych Komisji,
– podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Delegatów.

Art. 14.
Postanowienia końcowe:
Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Zgromadzenie Delegatów.

Published in: on 8 grudnia 2010 at 23:07  Dodaj komentarz  

The URI to TrackBack this entry is: https://awfp.wordpress.com/2010/12/08/zjazd-delegatow-awfp/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: